Trưởng Phòng Tuân Thủ (Compliance Manager)

30-07-2021
Thanh Hóa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Quản lý hệ thống trách nhiệm xã hội.

- Quản lý hệ thống HSE- Sức khỏe, An toàn và Môi trường

- Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống TNXH và HSE

- Đánh giá nội bộ nhà máy (ISO, WRAP, CTPAT…)

- Thực hành đánh giá hệ thống TNXH của bên thứ 3 và khách hàng

- Duy trì hệ thống chứng chỉ và báo cáo đánh giá của bên thứ 3 và của khách hàng

- Tiến hành khắc phục hệ thống (CAP)

- Định kỳ kiểm tra các bộ phận liên quan đến TNXH

Yêu cầu công việc

-  Kinh nghiệm 5 năm trở lên.

- Giao tiếp tiếng anh thành thạo

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .