18-05-2021
Khánh Hòa
Toàn thời gian

Mô tả công việc

Tìm kiếm và tư vấn khách hàng sử dụng Sinh trắc vân tay,

Phân tích báo báo cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp

Phát triển định hướng sinh trắc vân tay
 

Yêu cầu công việc

Có kinh nghiệm về các lĩnh vực bảo hiểm, giáo dục, tâm lý học....

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm sinh trắc vân tay. .

Không giới hạn độ tuổi.

Các phúc lợi của công ty

  • Bảo hiểm y tế
  • Thưởng thêm

Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .