Tuyển nhân viên thiết kế nội thất

25-08-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

- Thiết kế ni tht: Chung cư, căn h cao cp, nhà .
- Tiếp nhn và phân tích các yêu cu khách hàng để tư vn và định hướng thiết kế cho khách hàng.
- Kho sát hin trng và lên ý tưởng theo hin trng có sn.
- Làm Concept và lên phi cnh 3D công trình.
- Lp, trin khai bn v sơ b và bn v thi công chi tiết các ni tht.
- Bóc khi lượng công trình. (kích thước nội thất).

Yêu cầu công việc

- Hiu biết v vt liu, nhy bén v các phong cách thiết kế.
- Hiu biết v các bin pháp thi công thoe ý tưởng thiết kế được đưa ra.
- Din ha đẹp.

Ứng viên nộp gồm: CV, Thông tin liên hệ, các công trình thực hiện vào gmail: hr.noithativila@gmail.com


Tham khảo cho bạn

Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .