02-02-2021
Hồ Chí Minh
Toàn thời gian

Mô tả công việc

 • Tiếp nhận yêu cầu xây dựng giải pháp & sản phẩm từ Product Manager
 • Thu thập các dữ liệu cần thiết để hỗ trợ định hướng sản phẩm với Khách Hàng (Khảo sát ý kiến người dùng, Thống kê từ báo cáo thị trường, Phân tích đối thủ)
 • Xây dựng User Flow, Sitemap cho sản phẩm
 • Viết tài liệu mô tả sản phẩm, mô tả tính năng
 • Tham gia testing, giải quyết các lỗi & phản hồi từ Khách Hàng
 • Đề xuất giải pháp để sản phẩm được tốt hơn

Yêu cầu công việc

 1. Đã từng tham gia vào việc xây dựng một sản phẩm số. Không yêu cầu phải nắm rõ toàn bộ quy trình
 2. Yêu thích sử dụng các sản phẩm số, muốn học hỏi về UX/UI, phát triển sản phẩm

Các phúc lợi của công ty

 • Bảo hiểm nha khoa
 • Bảo hiểm y tế
 • Thưởng thêm
 • Lương tháng 13++, thưởng nóng theo dự án
Tham khảo cho bạn