Sàn giao dịch TMĐT JOBEXPRESS

Chúng tôi muốn đồng hành cùng bạn

Quy định bảo mật

Tổng Quan

JOBEXPRESS cam kết tôn trọng thông tin cá nhân của người sử dụng. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho bạn trải nghiệm sử dụng an toàn. Bằng việc dùng trang web JOBEXPRESS, bạn đã đồng ý sử dụng những quy định và những hoạt động được mô tả trong bảng này.

Trang web của chúng tôi có thể kết nối với những trang web khác không thuộc quyền quản lý của chúng tôi. JOBEXPRESS không chịu trách nhiệm về những quy định bảo mật hay những hoạt động của những trang web khác do bạn chọn từ trang web JOBEXPRESS.

Bản Quy định Bảo mật này chỉ áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên trang web JOBEXPRESS và không áp dụng với những thông tin chúng tôi thu thập trên bất kỳ trang nào khác.

Thu Thập Và Lưu Trữ Thông Tin

Để đáp ứng nhu cầu tìm việc, đăng tuyển việc làm, giới thiệu thông tin của các thành viên, JOBEXPRESS sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân, bao gồm tên, chức vụ/vị trí hiện tại, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin liên lạc… khi bạn đồng ý và đăng ký thành công làm Thành viên của JOBEXPRESS

Thông tin của Thành viên do Thành viên tự nguyện cung cấp/cập nhật và Thành viên tự chịu trách về tính chính xác và các mối liên quan khác nếu có.

Chúng tôi tin rằng việc quản lý nghề nghiệp của bạn là một quá trình dài lâu nên chúng tôi giữ lại tất cả những thông tin chúng tôi thu thập được về bạn trong nỗ lực giúp bạn tiếp tục hợp tác với chúng tôi một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, bạn có thể chỉnh sửa hoặc cập nhật những thông tin về tài khoản/Thành viên của bạn, đơn xin việc trên mạng JOBEXPRESS của bạn bất cứ lúc nào. Mặt khác, bạn có thể xóa đơn xin việc trên dữ liệu trực tuyến của JOBEXPRESS, loại bỏ hoặc đóng tài khoản JOBEXPRESS bất cứ lúc nào.

Sử Dụng Thông Tin Bởi JOBEXPRESS

Chúng tôi dùng thông tin tập hợp được trên trang web JOBEXPRESS với mục đích giúp các Thành viên trang web JOBEXPRESS gắn kết và hợp tác trong việc giới thiệu thông tin chung, giới thiệu cơ hội việc làm và tìm việc, đồng thời chuyển tải những sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi cũng có thể dùng những thông tin chúng tôi tập hợp được để thông báo đến bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ khác đang có trên JOBEXPRESS hoặc những công ty liên kết với nó hoặc để liên hệ với bạn để biết về sự quan tâm của bạn về những sản phẩm và những dịch vụ hiện tại hoặc những sản phẩm và dịch vụ mới tiềm năng có thể được đưa ra.

Chúng tôi có thể dùng thông tin liên lạc của bạn để gửi email cho bạn hoặc giao tiếp với bạn cho biết những cập nhật trên trang web JOBEXPRESS, như những cơ hội mới và danh sách bổ sung có thể bạn sẽ quan tâm. Những thư này có thể đến với bạn tự nhiên và thường xuyên hay không phụ thuộc vào thông tin chúng tôi có về bạn.

Sự Đồng Ý Của Bạn

Việc bạn truy cập, đăng ký, sử dụng website JOBEXPRESS, chúng tôi hiểu là bạn chấp nhận các điều khoản và chính sách bảo mật này của chúng tôi.

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không tiết lộ cho bên thứ ba những thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ những điều được đưa ra dưới đây:

  • Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên cho bên thứ ba nếu bạn đồng ý tiết lộ. Ví dụ, nếu bạn có nhu cầu muốn nhận thông tin về những thông tin hoặc những dịch vụ của bên thứ ba khi bạn đăng ký một tài khoản JOBEXPRESS, chúng tôi có thể cung cấp thông tin liên lạc của bạn cho bên thứ ba như doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, người tập hợp dữ liệu, hay những người khác để gửi email cho bạn hoặc muốn liên lạc với bạn.
  • Chúng tôi có thể dùng dữ liệu chúng tôi có về bạn (như khoản thu nhập và những thông tin tham khảo bạn cung cấp) để xác định liệu bạn có quan tâm đến sản phẩm hoặc những dịch vụ của một bên thứ ba riêng biệt.
  • Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của công ty bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo tuyển dụng hoặc tài khoản xem hồ sơ ứng viên của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của JOGO (hay Website JOBEXPRESS). Ví dụ, các tên hay logo công ty có thể được dùng trong quảng cáo trên báo, thư gửi trực tiếp, phương tiện bán hàng, áp phích quảng cáo và các tài liệu khác liên quan đến Website JOBEXPRESS hay các tài sản khác của JOGO.
  • Chúng tôi có thể tiết lộ những thông tin trên nếu được đòi hỏi làm vậy một cách hợp pháp, nếu được một tổ chức thuộc chính phủ đòi hỏi làm như vậy hoặc nếu chúng tôi tin rằng làm như vậy là cần thiết để: (a) phù hợp với những đòi hỏi hợp pháp hoặc tuân theo quy trình hợp pháp; (b) bảo vệ quyền hoặc tài sản của JOBEXPRESS hoặc những công ty liên kết của nó; (c) ngăn chặn tội ác hoặc bảo vệ quốc gia; hoặc (d) bảo vệ an toàn cá nhân của người sử dụng hoặc công chúng.

Cập Nhật Thông Tin Của Bạn

Bạn có thể xem lại, chỉnh sửa, cập nhật hay thay đổi thông tin Thành viên của bạn trong tài khoản JOBEXPRESS bất cứ lúc nào. Đơn giản chỉ cần đăng nhập vào tài khoản JOBEXPRESS, vào tài khoản của bạn, xem lại thông tin về tài khoản và bạn có thể chỉnh sửa theo ý bạn muốn.

Nếu bạn chọn lựa để nhận những thư về các cơ hội hợp tác, cơ hội công việc, email thương mại hay những thông tin khác từ JOBEXPRESS hay bên thứ ba vào lúc bạn đăng ký với JOBEXPRESS, bạn có thể quyết định không tham gia hoặc tham gia bằng cách chỉnh sửa trong bản thông tin Thành viên / Tài khoản như miêu tả ở trên.

Chính Sách Bảo Mật

JOBEXPRESS đã thực hiện những yêu cầu cao nhất có thể về công nghệ, con người, quy trình … nhằm bảo mật tốt nhất thông tin của các Thành viên từ sự mất mát do sự truy cập, sử dụng, thay đổi hay tiết lộ không được phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng bên thứ ba không hợp pháp sẽ không bao giờ có thể phá hủy những yêu cầu đó hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn vì mục đích không thích hợp.

Khi chúng tôi thay đổi quy định bảo mật, chúng tôi sẽ gửi thông báo cho bạn về những thay đổi đó.