Tạo CV cho bạn

Tạo CV của bạn ngay bay giờ gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng.

Tạo CV nhanh chóng và hoàn toàn miễn phí.

Tạo CV

Tạo CV mới (Chọn mẫu CV dưới)

Nhiều mẫu thiết kế cho nhiều ngành nghề khác nhau.

Template 6 (English)miễn phí

Template 5 (English)miễn phí

Template 4 (English)miễn phí

Template 3 (English)miễn phí

Template 2 (English)miễn phí

Template 1 (English)miễn phí

Template 06 (Tiếng Việt)miễn phí

Template 05 (Tiếng Việt)miễn phí

Template 04 (Tiếng Việt)miễn phí

Template 02 (Tiếng Việt)miễn phí

Template 03 (Tiếng Việt)miễn phí

Template 01 (Tiếng Việt)miễn phí