Sàn giao dịch TMĐT JOBEXPRESS

Chúng tôi muốn đồng hành cùng bạn

Thoả thuận sử dụng của Jobexpress

Trước khi sử dụng trang web JOBEXPRESS bạn cần đọc kỹ và cẩn thận nội dung thỏa thuận sử dụng của JOBEXPRESS. Khi bạn truy cập và sử dụng trang web JOBEXPRESS xem như bạn đã chấp nhận thỏa thuận sử dụng.

DỊCH VỤ CỦA JOBEXPRESS

JOBEXPRESS là website cho phép người sử dụng đăng thông báo tuyển dụng, xem thông tin tuyển dụng hoặc thông tin tóm lược của một cá nhân, hoặc tương tác giữa cá nhân với nhà tuyển dụng.

Website JOBEXPRESS có thể chứa các thông tin, tin tức, các ý kiến, văn bản, đồ hoạ, các liên kết, sản phẩm nghệ thuật điện tử, hình ảnh động, âm thanh, video, phần mềm, tranh ảnh, âm nhạc, tiếng động và các nội dung, dữ liệu khác (gọi chung là “nội dung”) được định dạng, tổ chức và thu thập dưới nhiều hình thức khác nhau mà người sử dụng có thể truy nhập tới được, gồm các thư mục, cơ sở dữ liệu và các vùng trên website của JOBEXPRESS mà người sử dụng có thể thay đổi được, chẳng hạn như đăng quảng cáo tuyển dụng, tải lên các tệp đa phương tiện, đăng ký các hồ sơ người sử dụng và tạo các hồ sơ tự thông báo (“vùng tương tác”).

Để có thể sử dụng đầy đủ tiện ích dịch vụ trên Website JOBEXPRESS, bạn cần phải đăng ký tạo lập một tài khoản sử dụng và cung cấp Website JOBEXPRESS một số thông tin cá nhân nhất định bao gồm mà không giới hạn bởi địa chỉ email để phục vụ cho việc liên lạc giao tiếp giữa bạn và Website JOBEXPRESS cũng như những người sử dụng khác sau này. Bằng việc đăng ký này, bạn đồng ý nhận các Thư thông báo, các thư điện tử hoặc các hình thức truyền thông khác về các sản phẩm và dịch vụ của Website JOBEXPRESS. Bất cứ khi nào bạn không mong muốn nhận các thư điện tử này nữa, thì bạn hãy thông báo cho Website JOBEXPRESS bằng cách chọn chức năng hủy đăng ký có sẵn trên Website JOBEXPRESS hoặc tại bên dưới của các thư điện tử của Website JOBEXPRESS. Các thông tin cá nhân của bạn sẽ được bảo quản và xử lý một cách bảo mật theo Chính Sách Bảo Mật của Website JOBEXPRESS.

Website JOBEXPRESS bảo lưu quyền thay đổi các dịch vụ, sản phẩm, biểu giá và phương thức tính giá và các thay đổi khác của Website JOBEXPRESS từng thời gian mà không phải thông báo trước cho người sử dụng nếu thấy phù hợp.

TRUY CẬP VÀO HỆ THỐNG

Bạn phải chắc chắn rằng tất cả các thông tin bạn đăng ký phải chính xác. Bạn phải bảo mật tài khoản, mật khẩu đăng nhập, đồng thời chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi được thực hiện bởi tài khoản đăng nhập đó. Khi có bất cứ sự cố nào liên quan đến việc sử dụng trái phép hoặc vi phạm bảo mật tài khoản, ngay lập tức hãy thông báo với chúng tôi. JOGO sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kì các tổn hại nào xảy ra nếu bạn không tuân thủ điều khoản này. Trong trường hợp bạn đăng nhập sai hoặc chúng tôi nhận thấy bạn đã vi phạm các điều khoản đăng nhập, chúng tôi có quyền khóa tài khoản của bạn.

Để cho việc truy cập Website và sử dụng được thông suốt, máy tính của bạn nên đáp ứng được các thông số kỹ thuật cần thiết. Chúng tôi không đảm bảo rằng Website có thể hoạt động liên tục, không gián đoạn mà không có bất cứ sự cố nào. Khi cần thiết, chúng tôi có thể chỉnh sửa, thu hồi, tạm ngưng cung cấp một số tính năng, một phần nội dung hoặc toàn bộ trang Web mà không cần thông báo hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào.

ĐIỀU KHOẢN VỀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Sau khi bạn đã thanh toán Phí Dịch vụ và/hoặc kích hoạt các Dịch vụ đã đặt mua, chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu tạm ngưng hoặc hủy bỏ các Dịch vụ đã đặt mua, hoặc hoàn Phí Dịch vụ, hoặc thay đổi dịch vụ.
 2. Bạn sẽ tự tạo một tài khoản với mật khẩu để sử dụng dịch vụ trên Website JOBEXPRESS.
 3. Bạn được quyền đăng tải nội dung thông tin đăng tuyển của mình và/hoặc đường dẫn trên Website JOBEXPRESS đến nội dung thông tin tuyển dụng tại trang web của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của các nội dung này.
 4. Bạn phải kích hoạt Dịch vụ đã mua trong thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, bất kỳ Dịch vụ đã mua nhưng chưa được kích hoạt sẽ không còn giá trị sử dụng.
 5. Trường hợp do lỗi cố ý của chúng tôi mà sau 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày bạn có thông báo nhắc nhở bằng văn bản về vi phạm mà chúng tôi vẫn chưa tiến hành khắc phục sai phạm này, chúng tôi sẽ hoàn trả cho bạn Phí Dịch vụ tương ứng với Dịch vụ chưa sử dụng theo Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ mà chúng tôi không cung cấp theo đúng thỏa thuận giữa hai bên.

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM NGƯỜI SỬ DỤNG

Truy cập Website JOBEXPRESS: Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website JOBEXPRESS, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website JOBEXPRESS.

Đạo đức người sử dụng: Bạn hiểu và nhận thức rõ các điều cấm sau:

 • Đăng nội dung hoặc tuyên truyền bất hợp pháp, phỉ báng, lạm dụng, khiêu dâm, phân biệt đối xử hoặc quấy rối, xuyên tạc, kích động hoặc đăng tin chống phá uy tín của tổ chức, uy tín của cá nhân.
 • Sử dụng cho các mục đích phi pháp, kể cả âm mưu vi phạm pháp luật, hoặc tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại hoặc các bí mật khác đã được pháp luật quy định.
 • Giả danh, mạo nhận.
 • Đề cập đến vấn đề chính trị, tôn giáo.
 • Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam.
 • Đăng, tải, gửi Email, cung cấp, tuyên truyền bất kỳ thông tin nào mà bạn không có quyền tiết lộ (như thông tin nội bộ, tài sản, thông tin cá nhân nằm trong quan hệ công việc, thông tin xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu đã được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác hoặc các sản phẫm phát sinh mà không được phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp).
 • Đăng, tải, gửi Email, cung cấp, tuyên truyền bất kỳ nội dung vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật kinh doanh, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác.
 • Đăng, tải, gửi Email, cung cấp, tuyên truyền bất kỳ nội dung quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định, thông tin khuyến mãi, thư rác, gởi thư dây chuyền, trục lợi.
 • Phát tán vi rút, mã độc, những chương trình được thiết kế để phá hủy các hệ thống phần cứng và phần mềm khác.
 • Giả danh JOBEXPRESS để truyền thông tin.
 • Đăng nội dung sai vị trí. Ví dụ: ghi địa chỉ trong vùng chỉ định tên hoặc tiêu đề.
 • Làm gián đoạn các dịch vụ JOBEXPRESS cung cấp; can thiệp vào máy chủ, mạng máy tính kết nối đến dịch vụ của JOBEXPRESS; không tuân thủ các yêu cầu, quy trình, quy định của hệ thống khi kết nối vào dịch vụ của JOBEXPRESS.

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bất kỳ nội dung nào của trang Web (bao gồm văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm thanh, thương hiệu và logo) đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của JOGO hoặc nhà cung cấp của chúng tôi. Trừ khi được quy định rõ ràng ở đây, bạn không có bất kì quyền sở hữu trí tuệ nào đến những nội dung mà bạn đã tải xuống từ trang Web. Trong trường hợp bạn in, sao chép hoặc lưu trữ nội dung từ trang Web (chỉ khi được cho phép theo các điều khoản đã được quy định), bạn phải ghi rõ bản quyền, thương hiệu hoặc quyền sở hữu trí tuệ kèm theo với nội dụng khi sử dụng.

Bạn thừa nhận, Website JOBEXPRESS cho phép truy cập đến Nội dung được bảo vệ bản quyền, tên thương mại và các quyền sở hữu khác (kể cả quyền sở hữu trí tuệ) (“Quyền Sở hữu Trí tuệ”), và thừa nhận các quyền sở hữu trí tuệ đó là hợp lệ và được bảo vệ trên mọi phương tiện truyền thông hiện có và sau này, trừ những điểm nêu rõ ràng dưới đây, việc sử dụng nội dung của bạn sẽ được quản lý theo các luật bản quyền và các luật sở hữu trí tuệ hiện hành khác.

Bạn đồng ý và thừa nhận rằng tất cả các nội dung trên Website JOBEXPRESS bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch sẽ thuộc quyền sở hữu trí tuệ duy nhất của Website JOBEXPRESS và JOGO và bạn không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, hoặc khai thác nhằm mục đích thương mại bất kỳ phần nào của nội dung, toàn bộ hay từng phần. Tuy nhiên, bạn có thể (i) tạo một bản sao dưới dạng số hoặc hình thức khác để phần cứng và phần mềm máy tính của bạn có thể truy cập và xem được nội dung, (ii) in một bản sao của từng đoạn nội dung, (iii) tạo và phân phối một số lượng hợp lý các bản sao nội dung, toàn bộ hay từng phần, ở dạng bản in hoặc bản điện tử để dùng nội bộ.

Bất kỳ bản sao nội dung được phép nào cũng phải được tái tạo ở dạng không thể biến đổi được các thông tri bất kỳ chứa trong nội dung, chẳng hạn như tất cả các thông tri về Quyền Sở hữu Trí tuệ, và các nguồn thông tin ban đầu cho JOBEXPRESS và địa chỉ mạng (URL) của nó. Bạn sẽ không có bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào qua việc tải xuống hoặc in nội dung. Bất kể các bản sao hoặc việc sử dụng trái phép nào đối với nội dung nào cho mục đích thương mại sẽ bị coi là vi phạm và bị xử lý theo quy định có liên quan của pháp luật và các điều khoản quy định tại bản thỏa thuận này.

Nội dung do Người sử dụng cung cấp. Bạn chỉ có thể tải lên vùng tương tác bất kỳ hoặc truyền, gửi, công bố, mô phỏng hoặc phân phối trên hoặc thông qua Website JOBEXPRESS phần nội dung, không phụ thuộc vào bất kỳ Quyền Sở hữu Trí tuệ nào, hoặc nội dung mà người giữ Quyền Sở hữu Trí tuệ có sự ủy quyền rõ ràng về việc phân tán trên Internet và trên Website JOBEXPRESS mà không có hạn chế gì. Mọi nội dung được đưa ra với sự đồng ý của người sở hữu bản quyền không phải là bạn phải kèm theo câu như “do [tên người chủ sở hữu] sở hữu bản quyền; được dùng theo ủy quyền”. Với việc đưa nội dung lên vùng tương tác bất kỳ, bạn tự động chấp nhận và/hoặc cam đoan rằng, chủ sở hữu của nội dung đó, hoặc là bạn, hoặc là nhóm thứ ba, đã cho Website JOBEXPRESS quyền và giấy phép không phải trả tiền bản quyền, lâu dài, không thay đổi, không loại trừ, không hạn chế để sử dụng, mô phỏng, thay đổi, sửa lại, công bố, dịch thuật, tạo các sản phẩm phái sinh, cấp phép con, phân phối, thực hiện và hiển thị nội dung đó, toàn phần hay từng phần, khắp thế giới và/hoặc kết hợp nó với các công việc khác ở dạng bất kỳ, qua các phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện tại hay sẽ phát triển sau này theo điều khoản đầy đủ của Quyền Sở hữu Trí tuệ bất kỳ trong nội dung đó. Bạn cũng cho phép Website JOBEXPRESS cấp giấy phép con cho bên thứ ba quyền không hạn chế để thực hiện bất kỳ quyền nào ở trên với nội dung đó. Bạn cũng cho phép Website JOBEXPRESS dùng tên và logo công ty vì các mục đích tiếp thị.

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Khi bạn đồng ý với Thỏa thuận này, cũng đồng nghĩa với việc bạn có trách nhiệm và nghĩa vụ bồi thường cho website JOBEXPRESS, công ty mẹ hoặc công ty con và các chi nhánh, các giám đốc, nhân viên, những người làm công và các đại lý của Website JOBEXPRESS khỏi các trách nhiệm pháp lý, khiếu kiện và các phí tổn, kể cả các phí hợp lý cho luật sư, nảy sinh từ sự vi phạm bản Thỏa thuận này, từ chính sách bất kỳ khác, từ việc bạn sử dụng hay truy cập Website JOBEXPRESS hoặc site internet đựơc kết nối đến hoặc từ Website JOBEXPRESS hoặc về việc truyền nội dung bất kỳ trên Website JOBEXPRESS.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Trong bất kỳ trường hợp nào, website JOBEXPRESS, công ty mẹ, hoặc chi nhánh, hoặc nhân viên, công tác viên, đại lý hoặc những người được cấp phép không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc mọi bên thứ 3 về mọi quyết định đã xảy ra hoặc hành động mà bạn thực hiện vì tin vào nội dung chứa trong website JOBEXPRESS hoặc nội dung từ website liên kết với JOBEXPRESS.

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: Website JOBEXPRESS, không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi hành vi nói xấu, tấn công, không trung thực hoặc các hành vi bất hợp pháp khác của người sử dụng bất kỳ. Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ nội dung nào của website JOBEXPRESS, hoặc với thỏa thuận truy cập của Website JOBEXPRESS, toàn bộ hay từng phần, thì biện pháp duy nhất của bạn là thôi không sử dụng website JOBEXPRESS nữa.

BẢO MẬT

Bạn đồng ý với cam kết bảo mật thông tin liên quan đến Dịch vụ, việc thực hiện giao dịch, và/hoặc bất kỳ thông tin khác thu thập được từ việc thực hiện giao dịch. Bạn sẽ hợp tác ngăn chặn và chống lại hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào sao chép và sử dụng trái phép nội dung đăng tuyển hoặc thông tin khác của bạn trên Internet.

Bạn không được tiết lộ, chia sẻ, chuyển nhượng hoặc bán các thông tin về ứng viên mà mình thu thập được từ việc sử dụng dịch vụ cho bất kỳ một bên thứ ba nào khác dưới mọi hình thức mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công Ty.

Ngoài ra, Khách Hàng có trách nhiệm bảo mật tài khoản và mật khẩu, và chỉ sử dụng tài khoản cho mục đích tuyển dụng của mình theo thỏa thuận quy định tại Đơn đặt hàng/Hợp đồng Dịch vụ.