Việc làm
1.      Phát triển sản phẩm: -          Tìm hiểu, phân tích các xu hướng chủ đạo ảnh hưởng đến thị trường vốn trong nước và quốc tế; -          Nghiên cứu thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh; -          Xây dựng thiết kế các sản phẩm đầu tư phù hợp ...
1.     Xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Công ty ·      Chỉ đạo xây dựng Sơ đồ tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các bộ phận trong Công ty. ·      Chỉ đạo lập và quản lý kế hoạch ngân sách, dòng tiền. ·      Trực tiếp tham gia điều hành, c...
- Giai đoạn đầu: Nghiên cứu thị trường máy tính và phụ kiện ngoại vi. - Giai đoạn sau sẽ hỗ trợ tuyển dụng và dẫn dắt nhóm thực hiện công việc vận hành và bảo trì máy tính trong khu vực. - Có trợ cấp trợ cấp hỗ trợ nhà ở 500k, tiền xăng xe đi l...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .