Việc làm
- Chào đón khách đến khu vực hồ bơi được phụ trách với thái độ thân thiện, nhã nhặn. - Chỉ dẫn các thông tin cần thiết cho khách bơi, bãi biển - Luôn chủ động quan sát khách tại khu vực hồ bơi, bãi biển được phân công. - Ph...
05-01-2021
Toàn thời gian
Bảo vệ 
• Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn toàn bộ tài sản, phương tiện, con người trong Công ty. •.Thực hiện các công tác phòng cháy chữa cháy; Kiểm tra liên tục, định kỳ nhằm hạn chế các nguy cơ cháy nổ,chập điện,hư hỏng hệ thống… •.Đảm bảo duy tr&igra...
05-01-2021
Toàn thời gian
Bảo vệ 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .