Việc làm
- Giám sát, hướng dẫn đội bảo vệ thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công tại nhà máy. - Kiểm soát và duy trì công tác an toàn lao động tại mặt bằng nhà máy theo đúng quy trình, qui định của công ty. - Báo c&...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .