Việc làm
- Giám sát, hướng dẫn đội bảo vệ thực hiện đúng theo nhiệm vụ được phân công tại nhà máy. - Kiểm soát và duy trì công tác an toàn lao động tại mặt bằng nhà máy theo đúng quy trình, qui định của công ty. - Báo c&...
12-04-2021
Toàn thời gian
Bảo vệ 
Kiểm tra, giám sát quá trình nhập/xuất hàng hóa vật tư trong công ty theo đúng quy định; Kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn tài sản công ty; Hướng dẫn khách đến liên hệ công việc, mua hàng,...và gặp các ph&ogra...
31-03-2021
Toàn thời gian
Bảo vệ 
- Chẩn đoán các sự cố máy móc và khắc phục sự cố - Bảo dưỡng, sửa chữa máy móc trong sản xuất bao gồm (các máy CNC, máy dùng trong ngành gỗ, nội thất, ...) - Bảo dưỡng máy và lau chùi thiết bị, thay thế bộ phận hỏng hóc. ​- B...
25-03-2021
Toàn thời gian
Bảo vệ 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .