Việc làm
- Tham gia xây dựng, duy trì và cải tiến hệ thống Quản lý chất lượng theo chuẩn GDP cho hoạt động của Công ty GSDP (Phân phối Dược); - Đảm bảo hàng hóa trong quá trình Nhập - Xuất tại Kho đúng chuẩn chất lượng; - Triển khai việc xây dựng toàn bộ quy tr&...
- Bảo quản và phân phối hàng hóa theo tiêu chuẩn GSP, GDP; - Kiểm tra việc nhập hàng và xuất kho theo đúng quy trình và quy định Công ty; - Tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định, quy trình liên quan đến nghiệp vụ quản l...
- Đảm bảo hồ sơ kỹ thuật thuộc phạm vi phụ trách đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu của Sở Y tế và các Bệnh viện; - Nghiên cứu và chuẩn bị Hồ sơ mời Thầu (HSMT) theo địa bàn phụ trách; - Chuẩn bị dữ liệu theo yêu cầu phần mềm và cập nhật thông tin về hồ sơ sản phẩ...
- Đảm bảo việc theo dõi công nợ của Khách hàng theo đúng quy định Công ty; - Chủ động tạo mối quan hệ với Khách hàng để thúc đẩy nhanh quá trình thu nợ; - Kiểm tra chi tiết công nợ từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh, hạn thanh t...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .