Việc làm
- Chương trình du học tại Nhật Bản ngành điều dưỡng: 03 năm (01 năm học tiếng, 02 năm chuyên ngành). Sau khi tốt nghiệp, sẽ được bố trí làm việc tại các cơ sở y tế tại Nhật Bản. - Ứng viên có trình độ tiếng Nhật N2 được nhập học chuyên môn, không cần học tr...
- Tư vấn giải pháp và cung cấp các sản phẩm máy móc,thiết bị và hóa chất làm sạch khách hàng, báo cáo và lập kế hoạch công việc gửi trưởng phòng. - Hình thức ưa nhìn, có khả năng giao tiếp tốt,khả năng thuyết phục kh&a...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .