Việc làm
- Phối hợp với các nhân viên thuộc bộ phận Tiếp thị lên các ý tưởng và thực hiện - xây dựng - xử lý các TVC, clip viral, Livestream, dựng đoạn giới thiệu, trailer giới thiệu sản phẩm,…. - Sản xuất và chỉnh sửa nội dung video cho các kênh Youtube, Facebook v...
07-01-2021
Toàn thời gian
Y tế/ Chăm sóc sức khoẻ 
- Tìm kiếm Khách hàng thông qua các kênh thông tin - Tương tác với Khách hàng dựa trên data có sẵn, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của Công ty - Báo giá, Đàm phán, chốt Hợp đồng, thanh toán - Theo dõi tiến độ đă...
07-01-2021
Toàn thời gian
Y tế/ Chăm sóc sức khoẻ 
- Tìm kiếm Khách hàng thông qua các kênh thông tin - Tương tác với Khách hàng dựa trên data có sẵn, giới thiệu dịch vụ, sản phẩm của Công ty - Báo giá, Đàm phán, chốt Hợp đồng, thanh toán - Theo dõi tiến độ đă...
07-01-2021
Toàn thời gian
Y tế/ Chăm sóc sức khoẻ 
- Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng (Các Bác sĩ, Dược sĩ, Trưởng khoa, ... trong bệnh viện và các phòng khám, nhà thuốc) - Quản lý và chăm sóc khách hàng của công ty (khách hàng có sẵn). - Mở rộng thị trường để đạt...
05-01-2021
Toàn thời gian
Dược phẩm 
- Đến các nhà thuốc thuộc địa bàn phân công để giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty. - Chăm sóc khách hàng, thúc đầy việc mua hàng, nhập hàng của khách hàng. - Hoàn thành chỉ tiêu doanh số đã được giao theo kế hoạch. -...
31-12-2020
Toàn thời gian
Y tế/ Chăm sóc sức khoẻ 
- Đến các nhà thuốc thuộc địa bàn phân công để giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty. - Chăm sóc khách hàng, thúc đầy việc mua hàng, nhập hàng của khách hàng. - Hoàn thành chỉ tiêu doanh số đã được giao theo kế hoạch. -...
31-12-2020
Toàn thời gian
Y tế/ Chăm sóc sức khoẻ 
- Đến các nhà thuốc thuộc địa bàn phân công để giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty. - Chăm sóc khách hàng, thúc đầy việc mua hàng, nhập hàng của khách hàng. - Hoàn thành chỉ tiêu doanh số đã được giao theo kế hoạch. -...
31-12-2020
Toàn thời gian
Y tế/ Chăm sóc sức khoẻ 
- Đến các nhà thuốc thuộc địa bàn phân công để giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty. - Chăm sóc khách hàng, thúc đầy việc mua hàng, nhập hàng của khách hàng. - Hoàn thành chỉ tiêu doanh số đã được giao theo kế hoạch. -...
31-12-2020
Toàn thời gian
Y tế/ Chăm sóc sức khoẻ 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .