Việc làm
- Tìm kiếm và mở rộng mạng lưới khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ - Xây dựng, chăm sóc và phát triển các mối quan hệ với khách hàng - Triển khai các hoạt động bán hàng tại khu vực được phân công ...
05-01-2021
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng - Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng...
30-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Phụ trách kỹ thuật chăn nuôi tại các trại lợn của Công ty. - Quản lý các hoạt động trong trại theo phân cấp. - Theo dõi chăn sóc heo tại chuồng chăn nuôi - Thực hiện đúng quy trình đã đề ra - Tiêm chủng vác- xin, khám chữa bệ...
30-12-2020
Toàn thời gian
Chăn nuôi/ Thú y 
- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh về vấn về kĩ thuật cho khách hàng. - Chi tiết sẽ thỏa thuận lúc phỏng vấn.
30-12-2020
Toàn thời gian
Chăn nuôi/ Thú y 
Bán hàng và giới thiệu các sản phẩm của công ty cho khách hàng hiện tại và khách hàng tiềm năng  Đạt được mục tiêu doanh số bán hàng và phát triển mạng lưới khách hàng. Nơi làm việc: Hải Dương, Kiên Giang....
30-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Theo dõi chăn sóc heo tại chuồng chăn nuôi - Thực hiện đúng quy trình đã đề ra - Tiêm chủng vác- xin, khám chữa bệnh cho heo - Giao việc cho công nhân tại trại - Theo sự chỉ đạo của cấp trên
30-12-2020
Toàn thời gian
Chăn nuôi/ Thú y 
Kinh Doanh Mặt Hàng Thuốc Thú Y   +Công việc chủ yếu là duy trì kinh doanh với các đơn vị khách hàng hiện đang hợp tác với công ty tại địa bàn, tìm kiếm phát triển thêm đại lý, khách hàng mới.   +Đề xuất các giả...
29-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Hiểu biết rõ về chuyên ngành chăn nuôi, thú y. - Hoạch định chiến lược kinh doanh, đưa ra phương án kinh doanh, giúp nhân viên khai thác hệ thống đại lí mới, hộ nuôi mới. - Quản lí công việc của các nhân viên trong bộ phận....
29-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Khai thác thị trường, tìm kiếm các đại lý, mở rộng công việc bán hàng tới các nhóm khách hàng mục tiêu, tiềm năng về sản phẩm, dịch vụ phần mềm… - Đào tạo nhân viên đảm bảo cung cấp đủ nguồn nhân lực cho chuỗi công ty bán...
29-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
- Quản lý nhân viên bán hàng và kênh phân phối. - Thực hiện và giám sát các nghiệp vụ bán hàng của nhân viên bán hàng (hỗ trợ đại lý trong việc đặt hàng, bán hàng, quản lý sản phẩm, t&agra...
28-12-2020
Toàn thời gian
Bán hàng/Phát triển kinh doanh 
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .