Việc làm
+ Trực page, gọi điện tư vấn khách hành, chăm sóc khách hàng. + Lập kế hoạch bán hàng, cskh.
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .