Việc làm
- Kỹ thuật pha màu sơn, công nghệ phun sơn, màu sắc. - Theo dõi và bảo quản các sản phẩm nội thất, đồ gỗ của công ty. - Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn.   Quyền lợi: - Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực và hiệu quả công việc. - K&yacut...
- Khảo sát, lên ý tưởng, phương án thiết kế trang trí nội thất chung của công trình. - Thực hiện việc thiết kế theo yêu cầu và hướng dẫn của trưởng nhóm thiết kế. - Trao đổi thêm khi phỏng vấn.   Quyền lợi: - Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng l...
- Lên Phương án kiến trúc cho các công trình - Các công việc khác liên quan đến tư vấn, thiết kế và thi công. - Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.   Quyền lợi: - Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng l...
- Đàm phán Hợp đồng với các đối tác trong và ngoài nước. - Phụ trách làm việc với các nhà thầu nước ngoài. - Lập dự toán, bóc tách khối lượng, đàm phán giá. - Thực hiện kiểm tra khối lượng báo giá của c&a...
- Thực hiện biên dịch các tài liệu, hồ sơ, văn bản, thư từ của Công ty từ Tiếng Việt sang tiếng Anh và ngược lại khi có yêu cầu. - Thực hiện phiên dịch Tiếng Anh trong các buổi họp, hội thảo,.. có đối tác nước ngoài. - Đầu mối thông tin, văn bản, thư từ ...
- Chủ trì thực hiện công tác chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại trong phạm vi được phân cấp. - Chủ trì làm việc với đối tác, khách hàng và cơ quan nhà nước liên quan đến các vấn đề pháp lý. - Đề xuất...
- Quản lý, soát xét chất lượng HSTK MEP trước khi phát hành phải đúng và đủ. - Phối hợp với bộ phận liên quan khớp nối hồ sơ, thông tin xử lý. - Kiểm soát tiến độ thiết kế, nghiệm thu hồ sơ thiết kế hạng mục MEP. - Tổ chức thực hiện giám sát t&aacu...
- Lập kế hoạch, triển khai phát triển cây xanh, cảnh quan phù hợp với quy hoạch. - Giám sát nhà thầu thực hiện việc triển khai các công trình cảnh quan đảm bảo các loại cây trồng và các công trình đúng với bản vẽ và các t...
- Tiếp nhận và xử lí tất cả những đơn hàng từ phòng kinh doanh và các đối tác của công ty một cách nhanh chóng, hiệu quả. - Triển khai hồ sơ sản xuất - thi công; kiểm tra hồ sơ, bản vẽ thiết kế trước khi phát hành. - Đề xuất được các biện ph&aa...
- Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời nguyên liệu, vật tư, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (tồn kho, xuất, nhập trong kỳ). Phát sinh ngày nào cập nhật ngày đó. - Theo dõi hàng hoá, nguy&ec...
- Bóc khối lượng, lên BOQ. - Đặt hàng vật tư. - Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán với Chủ đầu tư. - Thực hiện hợp đồng, kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán cho thầu phụ, nhà cung cấp. - Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.   ...
- Lên danh sách khách hàng tìm năng và tiếp xúc đánh giá khách hàng về cơ hội hợp tác. - Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu. - Tư vấn trực tiếp khách hàng những sản phẩm của công ty dựa trên ...
- Tìm hiểu nghiên cứu tâm lý người tiêu dùng để tham mưu tư vấn cho công ty sản phẩm mới. - Nghiên cứu thị trường về các sản phẩm mà công ty đang cung cấp và sẽ cung cấp cho thị trường.  - Tư vấn trực tiếp cho nhà máy những sản phẩm của công ...
Lưu việc làm! thành công .
Báo cáo là spam! thành công .
Báo cáo là lừa đảo thành công .